Garantie

Let op! Blijkt het product bij ontvangst al niet goed te werken? Neem het dan niet in gebruik en lees dan onze veelgestelde vragen voor een omruil-afspraak.

Ondanks dat wij streven naar perfecte kwaliteit van al onze producten in onze collectie, is het altijd mogelijk dat er tijdens het gebruik een defect ontstaat.
U geniet 6 maanden wettelijke garantie tenzij dit anders vermeld staat op het door ons verstrekte garantiebewijs. Zonder een geldig garantie- of aankoopbewijs vervallen uw rechten.

 
De garantie dekt de kosten op het arbeidsloon en de onderdelen welke nodig zijn om het gebrek aan uw aansteker te herstellen. Onder ‘gebrek’ moet worden verstaan: defecten, verborgen of niet, die het functioneren van de aansteker negatief beïnvloeden. Als u aan de genoemde bepalingen voldoet, kunt u gebruik maken van de garantie door onze garantieprocedure te volgen.

Deze garantieprocedure is bedoeld om de garantie z.s.m. uit te voeren en daarbij onnodige kosten te voorkomen. Onnodige retour- of uitvoeringskosten die het gevolg zijn van het niet volgen van onze garantieprocedure zullen altijd bij u in rekening worden gebracht.

Garantieprocedure

 • 1) Eerst contact opnemen
  Het is belangrijk dat u eerst contact opneemt met onze klantenservice via 0172-740995 (ma t/m vr: 9:30 uur tot 16:30 uur) of garantie@vlamshop.nl. Neemt u contact op via email? Voeg dan een beschrijving van het probleem, de email met de factuur van de aankoop en in geval van beschadiging een scherpe foto toe waarop de beschadiging duidelijk zichtbaar is. Zonder de beschrijving, factuur en eventuele foto zullen wij uw klacht niet in behandeling kunnen nemen.
  In veel gevallen blijkt een probleem telefonisch te kunnen worden verholpen. Wij vinden het heel belangrijk om vooraf met u de klacht te bespreken zodat de klacht snel en zonder onnodige kosten kan worden verholpen.
 • 2) Daarna pas opsturen
  Stuur het product pas op zodra u contact met ons heeft gehad. 
 • Zorg voor een gedegen omverpakking en stuur het product inclusief (kopie van) de aankoopbon en beschrijving van het probleem naar ons retour. Eventueel kan na contact met de klantenservice een afwijkende procedure zijn afgesproken. Zorg er ook voor dat u de producten voldoende gefrankeerd opstuurt. Tenzij anders afgesproken verstuurt u een defecte aansteker of knipper altijd zonder het merkdoosje doch in een stevige omverpakking. De verzendkosten voor het verzenden van het product naar ons servicepunt zijn voor uw rekening. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor beschadiging of vermissing tijdens het transport.

Retouradres

Het retouradres is afhankelijk van het product of defect en zullen we met u afspreken nadat wij contact met u hebben gehad.

Uitzonderingen garantie

  Er zijn enkele uitzonderingen waarop wij geen garantie geven:
 • Beschadigingen en verkleuringen aan opdruk, lak of applicatie van de producten die zijn ontstaan tijdens het dragen, gebruiken valt nimmer onder de garantie. Dit geldt ook voor lakschade die ontstaat door onzorgvuldig navullen van een aansteker.
 • Wij geven geen garantie op valschade, deuken en krassen of gevolgschade door het vallen van een product.
 • Wij geven geen garantie op aangebrachte gravures, tenzij deze gravures bij ontvangst niet conform opdracht blijken te zijn uitgevoerd.
 • Aanstekers die defect raken doordat deze niet volgens de instructies zijn onderhouden worden niet onder garantie gerepareerd. Onze luxe aanstekers hebben regelmatig onderhoud nodig om goed te kunnen blijven functioneren.
 • Aanstekers die verstopt raken door het gebruik van onzuiver 'goedkoop' aanstekergas worden niet onder garantie gerepareerd. Wij raden dan ook altijd aan gebruik te maken van een premium, zeer zuiver aanstekergas zoals het aanstekergas dat wij zelf verkopen.
 • De garantie op een benzineaansteker vervalt volledig zodra deze gevuld is geweest met brandbare vloeistoffen, anders dan aanstekerbenzine.

Biedt de fabrikant een aanvullende of levenslange garantie?

 • Vlamshop geeft 6 maanden wettelijke garantie tenzij dit anders vermeld staat op het door ons verstrekte garantiebewijs. Om in aanmerking te kunnen komen voor de door de fabrikant geboden aanvullende garantie volgt u direct na ontvangst van het product de door de fabrikant opgegeven instructies. Vaak dient u het product te registreren. De instructies worden meegeleverd met het product. 
 • Indien u na 6 maanden na aankoop gebruik wilt maken van deze aanvullende garantieregeling dient u de door de fabrikant opgegeven procedure te volgen
 • Heeft u vragen over deze aanvullende garantie of over de te volgen procedure dan kunt u altijd contact met ons opnemen..